Monica Cacina
Monica Cacina în Legislație

Ghid înființare ONG

Cuprins
I. Rezervarea denumirii
II. Întocmirea actului constitutiv şi a statutului
III. Sediul
IV. Constituirea patrimoniului
V. Cazierul fiscal
VI. Depunerea dosarului şi prezentarea în faţă instanţei
VII. Eliberarea copiei de pe sentinţa civilă şi înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
VIII. Certificatul de înregistrare fiscală
IX. Ştampila şi imprimate cu regim special
X. Deschiderea contului bancar
XI. Câteva sfaturi posibil utile
XII. Răspunsuri la câteva întrebări frecvente
XIII. Înfiinţarea federaţiilor; particularităţi
XIV. Legislaţie utilă

I. Rezervarea denumirii

Primul pas în înființarea unei organizații non-profit este obținerea dovezii că denumirea aleasă de tine este conformă cu legea, că nu a fost rezervată de altcineva și că nu există coincidență de nume cu alt ONG-uri. Dovada disponibilității denumirii se obține de la Ministerul Justisției, Serviciul de Relații cu Publicul și Evidența ONG.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Plătește taxa de 5 lei la Trezoreria sectorului sau orașului în care locuiești, în contul Ministerului Justiției. Pentru adresele trezoreriilor de sector din Bucuresti, click aici. La registratura Ministerului Justiției (camera I parter) depune cererea-tip la care anexzi dovada plății taxei (chitanța). Poți redacta singur cererea, în forma de mai jos (cf. Anexei la OMJ 954/2000), sau poți completa formularul disponibil la registratura Ministerului Justiției.

Descarcă model cerere

Termen: 4-5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii în cazul în care ridici cererea personal, sau 10 zile lucrătoare, dacă optezi pentru răspunsul prin poștă.
Costuri: 5 lei, reprezentând taxa de verificare a disponibilității denumirii.
Valabilitate: 3 luni de la data emiterii.

Observații:

 • Este interzisă utilizarea în denumirea asociației a denumirilor specifice autorităților și institutiilor publice, cf. Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea OG nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații (vezi cap. XIV, “Legislație utila” în ghid).
 • Dovada se poate prelungi, în caz de nevoie; în această situație trebuie să faci cererea de prelungire cel târziu în ziua expirării dovezii inițiale.
 • Dacă denumirea este în engleză exista posibilitatea să ți se solicite explicații suplimentare, de către cei de la Minister.

II. Întocmirea actului constitutiv și a statutului

Actul constitutiv și statutul se încheie în formă autentificată de notar sau atestată de un avocat, în mai multe exemplare (preferabil, câte 5-6 din fiecare).

Sfat: Trimite (prin poștă electronică) sau dă notarului/avocatului propunerea ta pentru aceste acte, pentru a le citi și eventual a face observații pe marginea lor, cu câteva zile înainte de data la care v-ați propus autentificarea. Sugerăm să nu fie foarte mulți membri fondatori (trebuie minim 3) întrucât orice modificare ulterioară implică prezența tuturor.
Costuri: Între 200 și 400 lei, în funcție de notar și de numărul exemplarelor autentificate.
Durata: În funcție de cât de repede poți alcătui actele.
Sfat: Dacă oricând pe parcursul procedurii de dobândire a personalității juridice sau ulterior mai ai nevoie de exemplare autentificate, mergi cu o fotocopie a actului la același notar la care ai făcut autentificarea inițială și poți rezolva pe loc autentificarea.

II.I. Actul constitutiv

Actul constitutiv consfințește hotărârea fondatorilor de înființare a Asociației și desemnează organele de conducere. Actul trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității absolute, datele și mențiunile prevăzute la art. 6, lin. 2, din Legea 246/2005 (vezi cap. XIV, “Legislație utilă” în prezentul ghid).

Descarcă model statut

Iată mai jos un model de act constitutiv (absolut orientativ! În afara mențiunilor obligatorii, restul rămâne la latitudinea fondatorilor) cu câteva adnotari.

Descarcă model act constitutiv

II.II Statutul

Statutul definește scopul și obiectivele Asociației, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc. Contezen îți oferă un model de statut, doar cu scop orientativ.

Descarcă Model statut Asociatie sau ONG

III. Sediul

Legea prevede necesitatea existenței unui sediu social pentru asociație. Știm cu toții cât este de greu să obții un sediu cu o chirie rezonabilă pentru o persoană juridică. Dacă nu ai o altă solutie, poți stabili drept sediu locuința unuia dintre membrii fondatori, cu condiția să fie în proprietatea acestuia. Ulterior, în funcție de obiectul de activitate, vei putea căuta un alt sediu, în care să vă puteți desfășura activitatea.

E de la sine înțeles că dacă doriți, spre exemplu, înființarea unui club pentru promovarea sportului, vă ajunge o simplă locuință ca sediu, însă va trebui sa găsiți o sală de sport unde să desfășurați activitatea propriu-zisă.

Proprietarul imobilului/apartamentului stabilit ca sediu autentifică la notariat o declarație prin care pune la dispoziție spațiul respectiv ca sediu pentru asociație.

Descarcă model declarație sediu

Costuri 35-50 lei, funcție de notar.
Termen: pe loc.
Observații: 

 • Este posibil ca Judecatoria să îți solicite în plus un Contract de împrumut de folosință, numit și Contract de Comodat. Acesta NU este necesar să fie autentificat – este un act sub semnatură privată.
 • Dacă aveți la dispoziție un spațiu închiriat, veți avea nevoie de contractul de închiriere, în copie autentificată, și bineînțeles de acordul proprietarului. În cazul imobilelor aflate sub ipotecă, se cere acceptul oficial al băncii creditoare.
 • Dacă sediul este stabilit într-un imobil ce cuprinde mai multe proprietăți (bloc, vilă), se mai cer următoarele:
  • Acordul vecinilor cu pereți comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnături cum că sunt de acord cu funcționarea sediului Asociației în apartamentul respectiv).
  • Acordul Asociației de Proprietari. Acordul se dă pe un formular tip, care este pus la dispozitie de Uniunea Națională a Asociațiilor de Proprietari. Întreabă administratorul imobilului.
 • Unele instanțe nu cer dovada acordului vecinilor sau/și Asociației de proprietari pe motiv că acele dispoziții sunt prevăzute expres numai în cazul legislatiei privind agenții economici, nu și în cea privind ONG-urile, sau/și pe motiv că prevederile Legii Locuinței nu sunt aplicabile, dacă Asociația declară că nu va desfășura activitate la sediu și că sediul declarat rămâne în continuare locuința și deci nu se produce schimbarea destinației care ar necesita, conform Legii Locuinței, acordul Asociației de Proprietari.

IV. Constituirea patrimoniului

Va trebui acum să constitui patrimoniul iniţial minim necesar înfiinţării ONG-ului. Acesta se constituie prin depozit bancar şi are, pentru o asociaţie non-profit, un cuantum egal cu 1 salariu minim brut pe economie. Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancară sub formă de “patrimoniu iniţial”. Trebuie să completezi un formular, să anexezi o copie xerox după actul constitutiv autentificat şi să achiţi o taxă de deschidere de cont, în valoare de circa 10 lei noi. Vei primi un extras de cont doveditor.

Sfat: Nu toate băncile acceptă depunere de patrimoniu iniţial pentru ONG-uri. Interesează-te mai întâi printr-un telefon. Banii rămân blocaţi la banca până la obţinerea hotărârii de înfiinţare, când veţi putea transferă banii într-un cont bancar propriu-zis.Dacă doriţi, puteţi constitui patrimoniul iniţial din sume mai mari faţă de minimul prevăzut de lege, fie din bani, fie din bani şi bunuri mobile/imobile, lucru care va fi menţionat în Statut.

V. Cazierul fiscal

Fondatorii (asociații) trebuie să obțină și să depună la Judecătorie, împreuna cu celelalte acte, și cazierul fiscal personal. Obligativitatea prezentării acestuia este menționată de OG nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, cu modificările ulterioare, care, la art. 8. aliniatul 1, prevede că:

“Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situații: […] b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, a asociațiilor și fundațiilor, de către asociații sau membrii fondatori ai acestora; […]”

Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finanțelor prin Administratia Finanțelor Publice de care aparține domiciliul fiecăruia dintre solicitanți.

Costuri: 5 lei
Termen: Cazierul fiscal se eliberează pe loc.
Valabilitate: Cazierul Fiscal are valabilitate 30 zile de la data eliberarii.

VI. Depunerea dosarului de înscriere; dobândirea și prezentarea în fața instanței

Pune într-un dosar:

 • Actele de la cap. I-V (Actul constitutiv, Statutul, Actele doveditoare ale sediului și Patrimoniului inițial, Dovada disponibilității denumirii eliberate de Ministerul Justiției, Cazierul fiscal al asociaților);
 • O cerere adresată președintelui Judecătoriei pe raza căreia se află sediul, în care solicitați “Acordarea personalității juridice și înscrierea Asociației _____________________ în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial”;
 • un timbru judiciar de 1 leu;
 • Achitați o taxa de timbru (~20 lei) la un oficiu CEC sau la Administrația Finanțelor Publice pe raza căreia se află Judecătoria. Adăugați chitanța la dosar.

Dosarul se depune la Judecătoria pe raza căreia se află sediul.

Sfat: Mai ales dacă ești la primul ONG înființat, mergi cu dosarul la judecătorul de serviciu, pentru verificare, înainte de depunere. Vezi ce ți se spune, dacă dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus.
La depunerea dosarului, vei primi un număr de înregistrare; apoi, în maxim 2 zile puteți afla de la portal.just.ro, secțiunea “Portalul instanțelor de judecată” de pe site-ul Ministerului de resort, data la care să te prezinți în fața instanței și numărul completului de judecată.

Încearcă să nu lipsești din sală la termen. În mod normal, judecarea acțiunii se poate face și în absență, dar dacă Președintele completului dorește sa te mai întrebe ceva, sau dacă apreciază că dosarul este incomplet, e bine să fii de față ca să grăbești rezolvarea deficiențelor. Altfel va trebui să astepți comunicarea prin poștă și se pierde timp prețios, în cazul în care te grabești. Dacă nu ai fost într-o sală de tribunal: trebuie să fii prezent în holul Judecătoriei în dimineața zilei anunțate, la 8.30, cu un act de identitate. Verifică la avizier numărul completului de judecată care analizează dosarul și numărul de ordine al acestuia din urmă. Mergi în sală și fii atent la grefier, care strigă dosarele în ordinea numerelor de pe lista de zi. În momentul în care te auzi strigat, spune “prezent” și ieși din bancă. Vei fi intrebat ce anume soliciți și vei spune: “solicităm admiterea acțiunii și acordarea personalității juridice a Asociației ________________ conform cu cererea depusă la dosar”. Dacă ești spre coada listei la avizierul completului, îți va veni rândul abia în jurul orelor 11-12. La începutul ședinței de judecată, președintele completului va întreba care sunt dosarele a căror judecare se amână. Dacă, din diferite motive, vrei să amâni analizarea dosarului, vei spune numărul de ordine din acea zi (cel scris la avizier). Dacă dosarul este complet, hotărârea va fi “în pronunțare” (în mod normal va fi favorabilă). Vei primi prin poștă, la sediu, constând într-o copie a încheierii judecătorești de înscriere a asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Daca ești nerăbdator, poți să afli decizia și de la portal.just.ro, însă trebuie să aștepți comunicarea oficială pentru a merge mai departe.

Observație: Hotărârea este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronunțare.

VII. Eliberarea copiei de pe Sentința civilă și înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor

La maxim două săptămâni – acesta e termenul de transcriere în registrul Judecătoriei – după pronunțare, depune la Judecătorie o cerere pentru eliberarea Sentinței civile (încheierea judecătorească pronunțată în ședința publică de judecător) și a Certificatului de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei. Înscrierea în Registru se face din oficiu de către instanță, odată ce sentința rămâne irevocabilă.

Certificatul de înscriere, încheierea judecatorească și Statutul sunt cele mai importante acte ale organizației și dovedesc existența persoanei juridice pe care tocmai ai înființat-o.

Cere de la grefa Judecătoriei eliberarea unui număr de copii autentificate după Sentința civilă și după Certificatul de înscriere.

Sfat: E bine să cere 4-5 copii din fiecare.
Termen: Depinde de cât de aglomerate sunt dactilografele Judecătoriei…
Cost: Circa 2 lei/exemplar. Taxa se plătește fie la CEC, fie la Judecătorie.

VIII. Certificatul de înregistrare fiscală

Pentru a putea desfăşura orice operaţiuni financiare ai nevoie de un Certificat de Înregistrare Fiscală, numit popular şi Cod Fiscal.
La Administraţia Finanţelor Publice de care aparţine locaţia în care aveţi sediul, depuneţi un dosar cuprinzând: Statut, Act constitutiv, Încheierea judecătorească, Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (toate în copie), timbru fiscal 3 lei noi, două formulare Cod 010 (pe care ți le dă inspectorul fiscal) completate.

Termen: Eliberarea Codului Fiscal (act autentic) se face în maxim 10 zile.
Observaţie: organizaţiile non-profit nu primesc şi număr de înregistrare în Registrul Comerţului, aşa cum au societăţile comerciale.

IX. Ştampila – Imprimate cu regim special

Certificarea actelor emise în numele Organizaţiei se face prin semnătură persoanelor autorizate şi parafarea cu o ştampila, care însă nu mai este obligatorie din 2015 . Pentru a emite chitanţe şi, dacă ai de gând să desfăşuraţi activităţi comerciale (în limitele permise de legislaţia ONG-urilor, desigur), facturi. Poți să emiți astfel de documente gratuit prin Contazen. Înregistrează-te aici.

X. Deschiderea contului bancar

Că să puteţi efectua operaţiuni financiare, deschideţi-vă cont la orice banca vă convine, eventual chiar la banca unde aţi depus patrimoniul, pentru simplificarea procedurilor. Vi se va cere Statutul şi Actul Constitutiv, Încheierea judecătoarească, Certificatul de Înregistrare Fiscală, în original sau copie legalizată, care ți se înapoiază, şi o copie xerox care rămâne la bancă.

Ți se va cere câte un specimen de semnătură de la fiecare din cei pe care îi desemnezi pentru a efectua operaţiuni bancare (dintre asociaţi, evident); aşadar, ai grijă să fie prezenţi şi aceştia, dacă este cazul.
Termen: pe loc.
Costuri: Circa 20 lei, funcţie de banca.

După ce contul este deschis, poți să transferi banii din patrimoniul iniţial depuşi în consemn. Banii se deblochează astfel şi se pot utiliza pentru nevoile curente.

XI. Sfaturi utile

Cheltuielile totale însumează circa 800-1000 lei noi, din care cheltuielile cu patrimoniul se recuperează. Costurile menţionate sunt orientative; ele sunt supuse unor fluctuaţii determinate de piaţă serviciilor notariale sau de modificarea cuantumului taxelor către buget.

Recomandăm ca toate cheltuielile făcute (taxe, ştampila, autentificări etc.) să se facă pe numele organizaţiei în curs de constituire, că să poată fi incluse ca şi cheltuieli ale asociaţiei.

Înarmează-te cu răbdare. Sistemul juridic este birocratizat şi adesea absurd; multe lucruri n-au nici o logică. Să ai mereu în minte că ceea ce solicitaţi este bazat pe un drept al tău, un drept constituţional: libera asociere.

După finalizarea întregii proceduri, căută pe siteul Ministerului Justiţiei numărul de înregistrare al organizaţiei în Registrul Naţional ONG, diferit de numărul din Registrului Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătorie. Actualizarea pe site se face bilunar. Acest număr îți va fi util pentru referinţe viitoare, dar poți lucra şi fără el.

XII. Răspunsuri la câteva întrebări frecvente

Este obligatorie dobândirea personalităţii juridice pentru că o ONG să existe?
Conform cu art. 5, alin. 2 din OG nr. 26/2000 cu modificările ulterioare, în temeiul dreptului constituţional la asociere prevăzut de art. 40 al Constituţiei României, persoanele fizice se pot asocia şi fără a constitui o persoană juridică, “atunci când realizarea scopului propus permite această”. Însă asocierea fără personalitate juridică nu poate beneficia de fonduri (donaţii, sponsorizări) şi nu poate desfăşura activităţi de autofinanţare.

Pot primi un sediu pentru organizaţie, de la Primăria oraşului?
Teoretic da, însă nu îți face speranţe. Nu există o prevedere legală care să impună o asemenea obligaţie autorităţilor locale, ci doar recomandarea de “punerea la dispoziţie, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în condiţiile legii”. Pentru amănunte vezi cap. VII din Legea nr. 246/2005 (vezi cap. XIV, “Legislaţie utilă” din ghid). Dacă ai reuşit să faci rost de un astfel de sediu, în ce priveşte cuantumul chiriei, acesta rămâne să fie decis de consiliul local.

Vreau să stabilesc sediul social în apartamentul meu/al părinţilor mei/al unor prieteni, dar acesta este ipotecat băncii.
Pare cea mai la îndemână rezolvare, însă dacă apartamentul este încă sub ipotecă, lucrurile se complică. În această situaţie trebuie să ai acordul băncii, care te poate refuza; dacă acceptă totuşi, contractul de comodat va trebui să prevadă o chirie care să se plătească tot băncii. Nu apelaţi la această soluţie decât dacă nu aveţi alta.

Care este vârstă minimă pentru înfiinţarea unui ONG, pentru a face parte din comitetul de conducere al unui ONG sau pentru a fi membru într-un ONG?
Legea 246/2005 nu oferă niciun indiciu privind vârstă minimă pentru calitatea de membru simplu, fondator sau membru în Consiliul Director, aşadar se aplică prevederile generale ale dreptului civil. Întrucât aderarea la o organizaţie non-profit poate implica responsabilitatea juridică, civilă, penală, este necesară existenţa capacităţii de exerciţiu a drepturilor civile, care apare o dată cu împlinirea vârstei de 14 ani. Aşadar minorii sub 14 ani nu pot fi membri într-un ONG şi nici fondatori de asociaţii şi fundaţii; minorii între 14 şi 18 ani pot fi membri simpli sau fondatori ai unor asociaţii şi fundaţii numai cu acordul reprezentanţilor lor legali (părinţi, tutore, etc.) care le dau acordul scris în acest sens. Împlinirea vârstei de 18 ani atrage deplină capacitate de exerciţiu şi deci persoanele care au 18 ani împliniţi îşi pot exercită liber drepturile privind fondarea unui ONG, dreptul la alegere (dreptul de vot) şi dreptul de a fi ales. Interdicţia exercitării calităţii de membru (simplu sau fondator) al unei asociaţii/fundaţii apare doar în cazul persoanelor peste 18 ani care nu sunt titulare de drepturi subiective şi obligaţii civile (au interdicţie judecătorească de exercitare a unor drepturi în urmă unei condamnări definitive). În acelaşi timp, minorii nu pot fi aleşi în organe de conducere şi control, nici numiţi în funcţii în care ar avea putere de decizie şi răspunderi materiale cu implicaţii juridice, pentru că nu au capacitate deplină de exerciţiu şi, deci, fără acordul reprezentanţilor legali nu pot semna, decide, etc. Eventual minorii de peste 16 ani ar putea avea funcţii sau roluri de răspundere comparabile cu cele ale unui salariat pentru că legislaţia le recunoaşte de la 16 ani anumite drepturi de exerciţiu în materie de încheiere de contracte de muncă şi alte asemenea şi, deci, prin asimilare, s-ar putea pune problema în mod similar şi în ceea ce priveşte asocierea lor la o organizaţie neguvernamentală. (aid-ong.ro).

Ce este cenzorul? Este obligatorie numirea unui cenzor al unei organizaţii nonprofit?
Cenzorul controlează din punct de vedere financiar activitatea oricărei persoane juridice. El trebuie să fie expert contabil, şi, evident nu poate fi acelaşi cu contabilul organizaţiei. Este obligatoriu să numiţi (şi să menţionaţi acest lucru în statut), un cenzor, doar dacă organizaţia are mai mult de 15 asociaţi. Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 100, trebuie numită o comisie de cenzori, dintre care cel puţin unul să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Nu cunoaştem nici un cenzor, dar avem nevoie de unul.
Contactează CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), încearcă prin rubricile de mică publicitate sau, pur şi simplu, cere recomandarea altor organizaţii.

Cu ce frecvenţa trebuie întocmit raportul cenzorului?
Raportul cenzorului este obligatoriu o dată pe an şi trebuie încheiat înaintea depunerii bilanţului anual.

Cenzorul trebuie obligatoriu să fie plătit pentru activitatea să?
Nu, poate să lucreze şi pro bono sau voluntar. (www.aid-ong.ro)

Cum îmi plătesc contabilul? În cazul în care şi cenzorul trebuie plătit, cum se va face plata?
Se vor încheia contracte de prestări servicii; întrebaţă-ți contabilul, asta este treaba lui.

Ministerul Finanţelor obligă organizaţiile să înscrie codul CAEN în formularul anual de bilanţ. Unde pot încadra, în codul CAEN, activitatea asociaţiei?
În structura noului cod CAEN (CAEN Rev. 2, intrat în vigoare de la 01.01.2008), distincţia dintre scop comercial sau necomercial (market şi nonmarket) nu reprezintă un considerent. Deşi există unele clase care în mod normal sunt nonmarket, pot există altele câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăţi comerciale, cât şi de ong-uri. De obicei însă, această este treaba contabilului/directorului economic şi nu a asociaţilor. Oricum, contabilul trebuie să citească şi el Statutul/Actul constitutiv înainte de asemna contractul de colaborare şi va înscrie el codul CAEN pentru activitatea predominantă. Descarcă lista Codurilor CAEN

Cum pot modifica Statutul organizaţiei?

 • Odată centralizate, propunerile de modificare a statutului sunt remise pentru verificare unui notar public sau avocat (pentru că să nu aibă vreun viciu juridic).
 • Convocaţi, în conformitate cu prevederile statutului în vigoare, Adunarea Generală (pentru cazul unei asociaţii) sau reuniunea Consiliului Director (dacă aveţi o fundaţie),având pe ordinea de zi modificarea statutului. Aveţi grijă să trimiteţi din timp propunerile de modificare, spre a fi luate la cunoştinţă, tuturor participanţilor.
 • După desfăşurarea şedinţei şi aprobarea noului statut, procesul-verbal de şedinţa trebuie semnat de către participanţi (în minim 3 exemplare). Menţionaţi în procesul-verbal alAdunării o persoană din conducere va fi împuternicită cu derularea formalităţilor pentru modificarea statutului (altfel, va trebui că toţi membrii conducerii să meargă în persoanăla notar pentru autentificarea actelor).
 • Mergeţi la notar pentru autentificarea noului statut (minim 3 exemplare); tot atunci se va autentifica şi procesul-verbal al şedinţei.
 • Plătiţi la trezorerie, în contul bugetului de stat, taxa de timbru. Păstraţi o copie a chitanţei pentru contabilitate – originalul se depune la dosar la judecătorie.
 • Depune la Judecătoria pe rază căreia se află sediul un dosar care conţine:
  • Statutul nou, autentificat (3 exemplare originale)
  • Procesul-verbal, autentificat, al şedinţei în cadrul căreia s-a aprobat modificarea statutului (3 exemplare originale)
  • Chitanţă doveditoare a plăţii taxei de timbru
  • Un timbr judiciar
  • Vechiul Statut, copie
  • Sentinţa judecătorească prin care fusese aprobat vechiul statut
  • Cerere-tip completată şi semnată în faţă judecătorului de serviciu de către persoană împuternicită prin procesul-verbal să îndeplinească formalităţile de modificare a statutului(luaţi formularul de la registratură judecătoriei). Judecătorul de serviciu verifică şi semnează dosarul, cu care mergeţi la registratură, unde primiţi un număr de înregistrare. Judecătoria se pronunţă în termen de 5 zile asupra cererii, fără citarea părţilor.
  • După circa 1-2 săptămâni (atât durează transcrierea), se ridică de la Judecătorie “încheierea civilă” (sentinţa judecătorească) şi câte un exemplar din procesul-verbal alşedinţei şi din noul statut.
   12.

Doresc să realizez proiecte de sprijinire a societăţii civile, avem ideile, dar nu suntem în nici o Organizaţie pe care să o reprezentăm. Întrebarea mea este ce înseamnă un grup informal, cum se contituie el, care este reglemenatrea legală în acest domeniu şi dacă el poate fi format în cadrul unei facultăţi?
“Grupul informal” se numeşte aşa tocmai pentru că nu este alcătuit pe baza unor reglementări stricte, legale, ci mai ales pe baza unor activităţi şi afinităţi comune, printr-o înţelegere verbală – şi aici aveţi libertate deplină. Sigur că îl puteţi formă şi în facultate.
Însă, aşa cum am scris şi în ghidul nostru, sunt acţiuni care nu se pot face decât într-un cadru instituţional, aşa că vă recomandăm să luaţi în considerare şi constituirea unui ONG.

XIV. Legislaţie utilă

Întrucât textele legilor relevante sunt prea lungi pentru a fi reproduse aici fără a schimbă formă şi rostul acestui ghid, va invităm că pentru studierea acestor acte normative sădaţi clic pe legăturile de mai jos:

Ghid realizat de Asociația Altermedia.

Află mai multe despre: