Echipa Contazen
Echipa Contazen în Legislație

TVA – Principalele modificări începând cu 1 ianuarie 2016

Cotele TVA

Începand cu 1 ianuarie 2016, cota standard de TVA va scădea de la 24% la 20%, iar începand cu 1 ianuarie 2017 se va reduce la 19%.

Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

 • livrarea de proteze și accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice, cu excepția protezelor dentare scutite de TVA;
 • livrarea de produse ortopedice;
 • livrarea de medicamente de uz uman și veterinar;
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsari vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;
 • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea fabricată din malț, prezentată în recipiente cu un conținut de peste 10 litri (codul NC 22 03 00 10, așa numita bere draft sau bere la halbă).

Cota redusă de 5% se aplică pentru următoarele:

 • manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității;
 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite.

De asemenea, cota redusă de 5% se aplică și în cazul livrării de:

 • clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari, case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;
 • clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subventionață unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței;
 • locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești și o valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, care nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate de orice persoană necasatorită sau familie (380.000 lei, înainte de 1 ianuarie 2016).

Puteți aplica cota redusă de 5% numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare și dacă terenul pe care este construită locuința nu depășește suprafața de 250 mp, inclusiv amprenta la sol a locuinței, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor care au mai mult de două locuințe, cota indiviză a terenului aferent fiecărei locuințe nu poate depăși suprafața de 250 mp, inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuințe.

Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziționa o singură locuință cu cota redusă de 5%. Acest fapt înseamna că puteți livra o locuință cu TVA de 5% unei persoane necăsătorite dacă aceasta nu a mai deținut sau nu deține nicio locuință în proprietate pe care să o fi achiziționat cu cota de 5%. De asemenea, în cazul familiilor, soțul sau soția trebuie să nu fi deținut și să nu dețină, fiecare sau împreună, nicio locuință în proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%.

Începând cu 1 ianuarie 2016, se aplică prevederile Legii nr.227/2015, în ceea ce priveşte deducerea TVA şi a cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate utilizate de persoanele impozabile atât în scopul desfăşurării afacerii cât şi în scop personal.

Conform art.25, alin.(3), lit.l) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, la calculul profitului impozabil sunt deductibile limitat în cotă de 50% ,cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, plătitor de impozit pe profit.

Aceste cheltuieli sunt integral deductibile la calculul profitului impozabil pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

 1. vehiculele sunt utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 2. vehiculele sunt utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
 3. vehiculele sunt utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 4. vehiculele sunt utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
 5. vehiculele sunt utilizate ca mărfuri în scop comercial. Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentând diferenţe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenţei nefavorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente.

Potrivit art. 68, alin.(7), lit.k). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, la persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi determină venitul net anual în sistem real sunt nedeductibile la calculul venitului net anual, în cotă de 50%, cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile la calculul venitului net anual la persoanele care desfăşoară activităţi independente, pentru situaţiile în care vehiculele se înscriu în una dintre categoriile enumerate mai sus la pct.1–pct.5.

Cheltuielile care intră sub incidenţa limitării dreptului de deducere nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei care desfăşoară activităţi independente, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.

La art.76, alin.(4), lit.ţ). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal se menţionează că nu sunt impozabile la calculul impozitului pe veniturile din salarii avantajele sub forma utilizării în scop personal de către salariaţi a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50% la angajatori conform prevederilor art.25, alin.(3), lit.l) şi art. 68, alin.(7), lit.k) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Nu se cuprinde în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii (a CAS, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, contribuţiei de asigurări pentru şomaj, contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, a fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale) avantajele salariale const?nd în utilizarea în scop personal de către salariaţi a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotă de 50% la angajatori, avantaje prevăzute la art.76, alin.(4), lit.ţ) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice. Restricţia nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului.

Nu se limitează dreptul de deducere al TVA pentru următoarele categorii de vehicule rutiere motorizate:

 • a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 • b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
 • c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 • d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de către şcolile de şoferi;
 • e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional;
 • f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere al TVA deoarece sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, precum şi a celor exceptate de la limitarea deducerii TVA întrucât sunt utilizate pe destinaţiile enumerate mai sus la lit.a)-f), se vor aplica regulile generale de deducere a TVA, stabilite la art.297 şi art.299-301 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Sursa AJFP Vrancea.

Află mai multe despre: