Suspendare PFA, ÎI sau ÎF

Pentru persoanele care își desfășoară activitatea prin intermediul PFA, ÎI sau ÎF, și doresc să suspende activitatea, pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului, a fost publicat un ghid cu documentele necesare în acest sens.

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor sau a radierii persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale:

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

  1. Cererea de înregistrare, bifată în dreptul pct. 7.6. „întrerupere temporară de activitate” – formular;
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că pe perioada întreruperii temporare de activitate nu se desfăşoară activitate (model 3) – Nota de la pct. 6.
  3. Certificatul constatator eliberat în temeiul art. 171 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 care atestă că s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere conform căreia firma îndeplineşte condiţiile de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate publică, respectiv cele prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate, în original.
  4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:
  • 45 lei – taxele de registru;
  • 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2006;
  • 72 lei pentru înregistrarea declaraţiei pe proprie răspundere (45 lei taxa de registru, la care se adaugă 27 lei reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2006).

Dacă dorești să deființezi PFA-ul, ÎI sau ÎF, procedura o poți vedea aici.

Sursa: ateliercontabilitate.ro