10 lucruri de știut și întocmit la sfâșitul anului 2015

Mai jos aveți cele mai importante lucruri de știut și de întocmit la sfârșit de an 2015 și început de an 2016:

1. Evaluarea angajaților

Conform Codului Muncii, fiecare angajator are obligația să-și evalueze angajații cel puțin o dată pe an. Vezi mai jos modelul de evaluare care trebuie completat în funcție de specificul fiecărei activități în parte.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Descarcă model evaluare angajați

2. Inventarierea patrimoniului

Conform OMFP 2861/2009, patrimoniul (mărfurile, obiectele de inventar, mijloacele fixe – mașini, utilaje, birouri etc, numerarul din casă și bancă, datoriile și creanțele) societăților trebuie inventariat cel puțin o singură dată pe an. Această responsabilitate îi revine administratorului fiecărei Asociații sau Societăți comerciale în parte, inclusiv Persoanelor fizice autorizate. Pentru a efectua inventarierea, vezi mai jos documentele care trebuie completate.

Descarcă documentele pentru inventar

3. Sold clienți și furnizori

De asemenea, trebuiesc confruntate soldurile de clienți și furnizori la sfârșit de an. Consultă-te cu contabilul tău pentru documentele necesare.

4. Concediul de odihnă

Angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă tuturor angajaților. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării Contractului individual de muncă. Pentru fiecare an, se întocmește o Decizie de efectuare a concediului de odihnă.

Descarcă model Decizie de efectuare a concediului de odihnă

5. Numerotare facturi și chitanțe

La fiecare început de an se întocmește această Decizie de numerotare a tuturor documentelor.

Descarcă model de Decizie numerotare facturi

6. Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Persoanele juridice și fizice ce au datorii la stat, pentru neplata lor la termenele stabilite de către Stat, se percep dobânzi și penalități. De curând s-a aprobat Legea prin care obligațiile de plată accesorii la 30.09.2015, precum: penalitățile de întarziere, 54.20% din dobânzi și 77.10% din majorările de întarziere se anulează, dacă se notifică ANAF-ul pentru aceasta și dacă toate obligațiile de plată principale (datoriile) restante se plătesc până la 31.03.2016.

7. Evenimente medicale angajați

Angajatorii sunt obligați prin Legea securității și sănătății în muncă, să anunțe autoritățile (ITM-ul) orice eveniment medical care se produce în cadrul firmei, indiferent dacă e vorba de boli profesionale, accidente la locul de muncă sau accidente de traseu. Încălcarea acestei obligații este sancționată cu o amendă cuprinsă între 3.500 și 7.000 lei.

8. Zile libere în anul 2016

Zilele libere din anul 2016 sunt următoarele:

 • Anul Nou: 1 ianuarie (vineri) și 2 ianuarie (sâmbătă);
 • Ziua Unirii: 24 ianuarie (duminică);
 • Paștele: 1 mai (duminică), 2 mai (luni);
 • Ziua Internațională a Muncii: 1 mai (duminică);
 • Rusaliile: 19 iunie (duminică), 20 iunie (luni);
 • Adormirea Maicii Domnului: 15 august (luni);
 • Sfântul Andrei: 30 noiembrie (miercuri);
 • Ziua Națională a României: 1 decembrie (joi);
 • Crăciunul: 25 decembrie (duminică) și 26 decembrie (luni).

9. Cine poate lucra în zilele libere legale?

Unitățile sanitare și cele de alimentație publică, precum și angajații din locurile de muncă în care activitatea nu poate fi intreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului activității (transportul aerian, naval, terestru, telecomunicațiile, domeniul sanitar și de asistență socială, al aprovizionării populației cu gaze, energie electrică, apă, caldură, alimente, comerțul cu amănuntul și de deservire a populației – în magazine, mall-uri, restaurante etc).

În situațiile enumerate mai sus, salariaților chemați la muncă trebuie să li se asigure compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 zile. Dacă acest lucru nu este posibil, atuncii salariații trebuie să primească un spor de 100% din salariul de bază.

Angajatorii care, după caz, nu acordă liber salariaților în zilele de sarbătoare legală sau care nu acordă compensații celor care lucrează în aceste zile riscă să fie amendați cu sume cuprinse între 5.000 lei și 10.000 lei.

10. Bani nerambursabili de la Stat

Pentru cei interesati să beneficieze de bani nerambursabili de la stat, există câteva programe, care pot fi urmărite pe site-ul aippimm.ro. Printre acestea amintim:

 • Programul Start – până la 100.000 euro;
 • Femeia Manager – până la 41.500 lei;
 • Tineri Debutanți – până la 10.000 euro.

Toate aceste documente trebuie întocmite de către administratorii de societăți, respectiv președintii de asociații.

Ghid oferit de Sabau & Asociatii Expertize Contabile S.r.l

Află mai multe despre: