Echipa Contazen
Echipa Contazen în Legislație

Informații despre PFA-urile impozitate în sistem real și cu normă de venit

Pentru cei care păstrează forma de desfășurare a activității ca PFA și în anul 2016, prezentăm mai jos principalele obligații existente dar și modificări ale impozitării acestei forme de organizare, din perspectiva contabilă și fiscală.

Contabilitatea PFA sau a întreprinderii individuale are un mare avantaj față de societăți, prin faptul că este în partidă simplă. Acest lucru înseamnă că încasările sunt considerate venituri la data încasării, plățile sunt considerate cheltuieli la data plății iar profitul impozabil este generat de diferența între încasări și plăți.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Sumele încasate și plățile se înregistrează în Registrul de încasari și plăți. PFA-urile impozitate în sistemul normei de venit trebuie să completeze acest registru doar cu încasările efectuate. Astfel, cel puțin în primele luni de activitate, cu volum mai redus, această contabilitate, cu puțin ajutor de specialitate, poate fi condusă chiar de către persoana fizică titulară a PFA-ului. Desigur, ca orice activitate normată, și contabilitatea PFA-urilor trebuie să respecte niște reguli și proceduri, așa cum acestea sunt prevăzute în O.M.F.P. nr. 170/2015, privind contabilitatea Persoanelor fizice autorizate, cu modificările și completările ulterioare.

În principiu, există urmatoarele documente obligatorii, în care se consemnează activitățile economice, după cum urmează:

  • Registrul de încasări și plăți, în care se înscriu cronologic încasările și plățile generate de activitatea PFA;
  • Registrul mijloacelor fixe, în care se consemnează activele imobilizate cumpărate de entitate, în vederea stabilirii amortizării acestora;
  • Registrul de evidență fiscală. Acest registru a fost introdus printr-o Ordonanță de urgență la începutul anului 2015, însă până la această oră, nu s-a adoptat formatul Registrului și instrucțiunile de completare.

Cel puțin o dată pe an este obligatoriu să se efectueze inventarierea patrimoniului de afaceri al PFAMai multe detalii aici.

În termen de 15 zile de la înmatricularea la Registrul comerțului, PFA-ul trebuie să solicite înregistrarea la autoritatea fiscală, depunând Declarația de înregistrare 070 “Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”. În acest caz, împreună cu Declarația de înregistrare se va depune și prima declarație estimativă de venit formular 220 “Declarație privind venitul estimat/norma de venit”. În această declaratie estimativă, Persoana fizică autorizată va trebui să stabilească veniturile și cheltuielile aferente primului an fiscal, în baza cărora urmează să fie impozitată în consecință, plățile de impozit urmând a fi stabilite de organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere comunicată contribuabilului.

Dacă ai un PFA cu normă de venit, atunci ți se vor calcula automat impozitele, în funcție de codul CAEN și localitatea sau Sectorul în care îți desfășori activitatea economică.

În esență, ANAF calculează urmatoarele impozite:

  • 16% impozitul pe venit;
  • 5,5% contribuția la asigurările individuale de sanatate.

Contribuția la sănătate se datorează chiar dacă PFA-ul înregistrează și alte venituri pentru care plătesc asigurări individuale de sănătate. Aceste obligații fiscale se achită trimestrial până pe data de 25 a ultimei luni din trimestru.

În anul 2015, dacă nu ești salariat și nici pensionat, trebuie ca PFA-ul să achite contribuția la Asigurările sociale (pensii) depunând Declarația de asigurare formular 600. Un PFA are dreptul să opteze pentru asigurarea la pensie într-o sumă minimă de 35% din salariul mediu pe economie și maxim de 5 ori salariul mediu pe economie. În practică, majoritatea PFA-urilor depun Declarația de asigurare formular 600 la nivelul salariului minim pe economie. Contribuțiile ce se achită pentru suma asigurată în baza formularului 600 sunt:

  • 10,5% contribuția individuală la pensie;
  • 15,8% contribuția angajatorului la pensie.

Practic, pentru pensie, acea PFA care nu este deja asigurată în sistemul de pensii, achită aceste două contribuții la o bază stabilită chiar de către persoana fizică. Desigur, dacă persoana fizică este deja salariată sau pensionată, nu se datorează această contribuție.

Începand cu anul 2016, raportându-ne comparat la obligațiile de plată ale unui PFA pentru anul 2015, observăm introducerea obligatorie a contribuției individuale la pensii în procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoană sau la normele de venit stabilite de către ANAF pentru fiecare activitate în parte. Această contribuție este limitată la un plafon anual de 5 ori salariul mediu pe economie x 12 luni, însă nu asigură stagiul complet de cotizare pentru pensii. Această contribuție urmează să se platească însă chiar dacă Persoana fizică autorizată este salariată. Mai mult chiar, dacă acea PFA dorește să beneficieze de pensie întreagă, opțional achită și contribuția de 15,8%, respectiv contribuția angajatorului. Recenta OUG nr 50/2015 pentru modificarea Noului Cod fiscal, stabilește că PFA-ul care vrea plata acestei contribuții opționale va depune o declarație în acest sens în primele 30 zile din anul 2016.

Comparând cu situația actuală din 2015 a Codului fiscal, acestea sunt obligațiile fiscale nou introduse, ce revin în sarcina unei PFA ce are și calitatea de salariat. PFA-ul datorează contribuția la pensii, în acest moment, chiar dacă veniturile realizate din profesii sau activități independente nu sunt singurele sale venituri pentru care achită contribuția la pensii.

Baza de calcul a contribuției la pensii nu poate să fie mai mica de 35% din salariul mediu pe economie și nici mai mare de 5 ori salariul mediu pe economie. Celelalte două impozite se pastrează, respectiv rămâne impozitul pe venitul net în de 16% și contribuția individuală la sănatate de 5,5%, neplafonat, urmând aceeași procedură declarativă și de plată prezentată mai sus.

PFA-urile în sistem real până la data de 25 mai 2016, vor depune Declarația 200 privind impozitul pe venitul persoanei fizice. Aceasta cuprinde situația finală cu privire la veniturile și cheltuielile exercițiului. În baza acestui document, autoritatea fiscală efectuează calculul final al obligațiilor de plată și va emite decizii de impunere. PFA-ul impozitat în sistem real are obligația să achite diferențele în termen de 60 zile de la comunicare.

Ghid oferit de Sabau & Asociatii Expertize Contabile S.r.l

Află mai multe despre: