Monica Cacina
Monica Cacina în Legislație

Achizițiile intracomunitare efectuate de către o firmă neplătitoare de TVA în România

Au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară, respectiv 10.000 euro.

Conform art. 158 indice 2 alin. 3 Cod fiscal persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 indice 1 Cod fiscal vor solicita înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la alin. (1), înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni. Neplătitorii de TVA sunt agenții economici care nu sunt înscrisi în baza de date de TVA, conform vectorului fiscal, fie ca nu au depășit plafonul, fie că nu au solicitat, fie ăa au o activitate scutită de TVA. La activități scutite de TVA sunt în special activitățile financiare (intermedieri sau cele bancare), dar îi cele de sănătate, de asigurări și altele. În aceste cazuri respectiva societate nu are emis un certificat fiscal de la ANAF și nu poate deduce TVA-ul și nici nu facturează cu TVA.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

 • livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România și care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
 • livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
 • prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de taxa pe valoarea adaugată (TVA) în statul membru în care acestea sunt impozabile;
 • achiziții intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;
 • achiziții intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România.

La achiziții intracomunitare de bunuri / servicii din spațiul economic european vei face următoarele:

 1. te înregistrezi ca plătitor de TVA
 2. te înregistrezi în Registrul Operatorilor Intracomunitari
 3. verifici că ești în baza de date europeană VIES
 4. prezinți furnizorului din UE codul fiscal în formatul: RO 123456

Daca te afli în cazul în care activitatea este scutită de plata TVA-ului, astfel nu te poți înregistra ca plătitor de TVA și nici în VIES, atunci, vei urma pașii de mai jos:

 1. ceri cod de TVA separat, printr-o cerere speciala
 2. primești de la ANAF cod special de înregistrare în scopuri de TVA
 3. înscrii respectivul cod în Registrul Operatorilor Intracomunitari
 4. comunici codul de TVA special furnizorului din UE
 5. primești factura fără TVA
 6. depui factura cu respectiva achiziție în declarația 301 specială și 390
 7. faci plata CASH la trezorerie zn contul de TVA de plată, cu codul de TVA al plătitorului respectivului cod de TVA special. Suma de plată este 24% din valoarea facturii de achiziție. Important: dacă faci plata prin transfer bancar, plătitorul o sa fie bun, însă codul de identificare o sa fie cel principal, și nu cel de TVA special, astfel nu o să se aloce respectiva plata.

Dacă nu te poți înregistra ca plătitor de TVA, și nu ai depasit plafonul de achiziții de 10.000 euro / an, atunci solicită furnizorului de bunuri / servicii din țara UE să facă factura cu TVA, adică să platești TVA-ul din țara respectiva, fără să deduci TVA-ul aferent.

Sintetizând, avem următoarele situații:
1. Firma neplătitoare de TVA în România, neplătitoare de TVA intracomunitar (cu achiziții intracomunitare de pănă în 10.000 de euro) facturarea se face cu TVA, la cota din țara din care se face achiziția. Nu se platește TVA în România. Excepție: în cazul achiziționarii de mijloace de transport noi, sau produse accizabile, se plătește TVA în perioada de raportare, inclusiv pentru sumele din avansuri parțiale.
2. Firma neplătitoare de TVA în Romania, plătitoare de TVA intracomunitar – facturarea se face fără TVA. Se plătește TVA aferentă achizițiilor, în avans, la cota din România. Se depun declarațiile 390 VIES si 301.

Află mai multe despre: