Echipa Contazen
Echipa Contazen în Legislație

Noile reglementări privind sediul social

Update: Precizările MFP privind impozitarea clădirilor începând cu anul 2016

În legătură cu informaţiile apărute în mass media referitoare la impozitarea clădirilor începând cu anul 2016, Ministerul Finanţelor Publice face următoarele precizări:

Valoarea impozabilă a unei clădiri rezidenţiale, aflate în proprietatea unei persoane fizice se va determina prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate cu valoarea în lei/metru pătrat din tabelul prevăzut la art.457 din Codul fiscal, care se ajustează cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii (0-V) şi zonei din localitate (A-D) în care este amplasată clădirea.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Începând cu anul 2016, persoanele fizice care deţin clădiri nerezidenţiale au obligaţia de a depune un raport de evaluare al valorii, întocmit de un evaluator autorizat conform standardelor ANEVAR (Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România), pentru determinarea impozitului aferent acestora. Valorile rezultate în urma evaluărilor nu pot fi comparate, astfel, cu valoarea impozabilă determinată pentru clădirile rezidenţiale.

Precizăm că reforma impozitelor pe proprietate urmăreşte aplicarea unui sistem echitabil pentru clădirile care au aceeaşi folosinţă.

În studiul preluat de mass media, este dat exemplul unei clădiri situate în Bucureşti (rangul 0), zona A, căreia îi corespunde un coeficient de ajustare de 2,60. Valoarea impozabilă determinată pentru o clădire amplasată în această zonă a fost folosită ca valoare de referinţă pentru alte localităţi, cărora le corespund coeficienţi de corecţie mai mici. De exemplu, în localităţile de rangul I, zona A, coeficientul de corecţie corect este de 2,50, ceea ce conduce la o valoare impozabilă mai mică.

În acelaşi timp, în exemplele prezentate, s-a luat în considerare valoarea impozabilă a unei clădiri rezidenţiale situate în Bucureşti, zona A, ca bază de calcul pentru o clădire nerezidenţială, situată în altă localitate.

Sursa mfinante.ro.

Referitor la sediul social, începand cu anul 2016. În cazul în care PFA-ul sau SRL-ul are declarat sediul social într-un apartament sau o clădire, aceasta va plăti impozite după cum urmează:

  • dacă are declarat faptul că nu desfășoară activități economice la sediul social, atunci nu se vor plăti impozite în plus de cele plătite până acum;
  • dacă are declarat faptul că desfășoară activități economice la sediul social, atunci, în funcție de următoarele situații, va plăti impozit mai mare, luând în calcul suprafața pe care o folosește pentru a desfășura activitățile economice:
    • în cazul în care imobilul a fost reevaluat sau cumpărat în ultimii 5 ani, se va calcula un impozit cu 0,2 – 1,3 % mai mare, în funcție de ceea ce stabilește Primăria sectorului sau localității respective, calculat la valoarea stabilită de evaluator sau care se stabilește la cumpărarea sau vânzarea imobilului.
    • în cazul în care imobilul nu a fost reevaluat sau cumparat în ultimii 5 ani, se va calcula un impozit cu 2% mai mare.

Ghid oferit de Sabau & Asociatii Expertize Contabile S.r.l

Află mai multe despre: