Monica Cacina
Monica Cacina în Legislație

Cum numerotăm facturile

Este important de reținut că în fiecare an trebuie stabilit numărul de la care vei emite prima factură, primul aviz sau prima chitanță.

Facturile sunt documente care au regim intern de numerotare, şi anume fiecare persoană juridică îşi emite proceduri proprii de alocare a seriilor si numerelor de facturi.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Potrivit anexei 4 la Ordinul MFP nr. 2226/2006 persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să desemneze, prin decizie interna scrisă, o persoană sau mai multe (după caz), responsabil cu alocarea şi gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societatea în cauză.

Factura va avea un număr de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, număr ce trebuie să fie secvential, stabilit de societate, astfel încât să se asigure necesarul în functie de numărul de facturi emis ţinându-se cont de structura organizatorica, număr gestiuni, puncte de lucru, sucursale.

Model decizie internă privind alocarea seriilor şi numerelor de facturi pentru 2015

Numerotare facturi