Adriana Irimescu
Adriana Irimescu în Legislație

A plăti sau a nu plăti… în numerar?

A fost publicată legea 70/2015 care reglementeaza disciplina financiară pentru încasări și plăţi. Această lege introduce un nou set de reguli pentru încasările si plăţile în numerar.

În primul rând, au în vedere nu doar persoanele juridice. Pe lângă acestea sunt vizate :

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

 • persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent;
 • persoanele fizice autorizate;
 • intreprinderile individuale;
 • intreprinderile familiale;
 • liber profesioniștii;
 • asocierile și entitățile cu sau fără personalitate juridică.

Plafoanele menționate de lege se referă la operațiunile de încasări și plăți în valută efectuate pe teritoriul României.

 • încasări în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei;
 • plăţi în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei;
 • încasări efectuate de către magazinele de tipul Cash&Carry 10.000 lei/unitate;
 • plăți către magazinele de tipul Cash&Carry, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei.

Conform cu normele instituite, sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizori, pentru facturile aferente bunurilor si/sau serviciilor a căror valoare este mai mare de 5.000 lei. şi respectiv de 10.000 lei către unitatile de genul Cash&Carry. Sumele ce depasesc aceste plafoane amintite anterior, se decontează prin instrumente de plată fără numerar.

Și orice regulă sau reglementare atrage după sine excepțiile ei. Acestea se referă la:

 • achitarea în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii catre bugetul statului;
 • retragerile de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de BNR pentru plata drepturilor de personal şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, altele decât cele reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende
 • plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute;
 • transferul de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNR;
 • depunerea de numerar în automate sub forma de bancnote sau monede.

Nerespectarea prevederilor constituie contravenţie, şi se sancţionează cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul menționat pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei. Având în vedere cele expuse mai sus drept sancțiune, răspunsul la dilema din titlu e simplu: plătim în numerar… în limita legii.