Îngeri… în afaceri

Începând cu luna iulie va intra în vigoare un proiect menit să îi încurajeze pe investitori.

Legea a fost numită generic “Legea Business Angels” și este destinată celor care își doresc să înceapă o afacere și să apeleze la o sursă alternativă de finanțare. Legea se adresează celor care doresc să se lanseze în domeniul antreprenoriatului, al strat-upurilor și nu vor sau nu pot accesa fonduri europene. De asemenea, legea îi vizează pe micii întreprinzători care nu sunt eligibili pentru un împrumut bancar.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Practic, legea reglementează condițiile în care persoanele fizice, acești business-angels, pot beneficia de facilități fiscale, urmare a dobândirii de părți sociale prin investiții în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Se urmărește stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici denumite în continuare societăți, care întrunesc următoarele condiții, în mod cumulat:

 • sunt constituite ca societăți cu răspundere limitată
 • sunt întreprinderi independente
 • nu se află în incapacitate de plată sau insolvență / lichidare

Profilul unui investitor business angel, se conturează în funcție de următoarele condiții îndeplinite cumulat:

 • este o persoană din afara societății și dobândește calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social;
 • investește o sumă cuprinsă între 3.000 de euro și 200.000 de euro, în echivalent lei la cursul BNR din ziua efectuării operațiunii în societatea respectivă;
 • investiția este realizată strict în vederea implinirii obiectului principal de activitate al societății;
 • nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • nu poate deține, ca efect al investiției, mai mult de 49% din capitalul social al societății;
 • nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală.

Și pentru că încurajează mediul de afaceri, investitorii sunt răsplătiți cu anumite facilități:

 • scutirea de impozitul pentru câştigul din transferul părților sociale, pentru o perioadă de deținere de minim 3 ani;
 • scutirea de impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii părţilor sociale.

Această inițiativă este menită să întărească principiul “bine faci, bine vei găsi” deoarece îi stimulează atât pe cei care sunt deja implicați în creearea unui mediu de afaceri propice, dar și pe cei care doresc să se lanseze în acest mediu.