Avocații și băncile nu vor mai trebui să raporteze către ANAF informații despre clienții lor

Astăzi a fost adoptat, de către Senat, proiectul de lege privind Noul Cod de procedură fiscală cu unele amendamente, și anume, avocații, notarii, contabilii, consultanții fiscali și băncile nu vor mai avea obligația de a raporta către Fisc tranzacțiile efectuate de clienții lor, așa cum se prevedea în varianta inițială a proiectului.

Modificarea vine ca urmare a unor reacții din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România și a Camerei Consultanților Fiscali, întrucât întrucât prevederile ar fi încălcat secretul profesional.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Noul Cod de procedură fiscală prevede o noua penalitate, penalitatea de nedeclarare, inclusă și în varianta proiectului de act normativ propusă de Ministerul Finanțelor Publice în 2014.

Noul Cod de procedură fiscală propus mai cuprinde următoarele aspecte:

  • dobânda în cazul plății cu întârziere a obligatiilor fiscale administrate de ANAF să scadă la 0,02%/zi de întârziere, de la 0,03% în prezent, ce corespunde unui nivel anual de 7,3%. La acest nivel se adauga si nivelul de 7,3% al penalităților deîntârziere, rezultând un nivel total al accesoriilor de 14,6% / an;
  • de asemenea se prevede un nivel de 1,2% al majorarilor de intarziere / lună sau fracțiune de lună în cazul obligațiilor fiscale administrate de organele fiscale locale, față de 2% în prezent;
  • dreptul contribuabilului de a prezenta, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările inspecției fiscale s-a extins de la 3 la 5 zile lucrătoare de la data încheierii inspecției fiscale. Și 7 zile în cazul marilor contribuabili, termenul putând fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducetorului organului de inspecție fiscală;
  • eliminare taxa extrajudiciară de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală emis de organele fiscale, la solicitarea persoanelor fizice, în scopul reducerii poverii administrative, precum și a diminuării birocrației;
  • avizul de inspecție fiscală să fie comunicat în toate cazurile, chiar și dacă aceasta presupune comunicarea la începerea inspecției.

Proiectele de lege privind Noul Cod fiscal și Noul Cod de procedură fiscală vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016 dacă vor fi aprobate de parlamentari.