Cheltuielile de protocol: tratament fiscal

Conform Codului fiscal, cheltuielile de protocol sunt cheltuielile ocazionate de acordarea de cadouri, tratații și mese partenerilor de afaceri, efectuate în scopul afacerii.

Protocolul este important din 2 puncte de vedere: al deductibilității la calculul impozitului pe profit și al deductibilității TVA.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Din punctul de vedere al calculului impozitului pe profit, cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita a 2%, aplicată asupra diferenței rezultate dintre totalul veniturilor impozabile și totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol și cheltuielile cu impozitul pe profit. Dacă la sfârșitul exercițiului, societatea iese în pierdere, cheltuielile de protocol devin integral nedeductibile.

Exemple de cheltuieli care se încadrează la cheltuileli de protocol:

  • cheltuieli cu alimente;
  • acordarea unor cadouri;
  • tratații și mese acordate partenerilor de afaceri.

Pentru a putea deduce TVA-ul aferent cheltuielilor de protocol, trebuie justificată acordarea cadourilor, tratațiilor sau organizarea meselor. Nu intră în categoria cheluielilor de protocol achizițiile de băuturi alcoolice sau tutun din cadrul meselor organizate, sau în orice altă circumstanță, decât cea care face obiectul principal de activitate al societății (de exemplu: achiziția și înregistrarea lor ca și stoc, și destinate vânzării).

Valoarea până la care nu se colectează TVA este de 100 lei / partener. Cheltuielile de protocol se înregistrează în contabilitate conform facturilor care stau la baza achiziționării, iar pentru diferența care depășește pragul de 100 de lei se colectează TVA , în baza unei autofacturări.

Pentru organizarea de mese oferite partenerilor de afaceri se exercită integral dreptul de ducere a TVA-ului, fără ca suma TVA să fie limitată la deducere în situația depașirii plafonului în care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Suma TVA deductibilă aferentă serviciilor prestate prin oferirea unei mese la restaurant nu poate fi dedusă în situația în care nu se poate justifica faptul că aceste cheltuieli sunt efectuate în legatură directă cu activitatea firmei care le-a înregistrat în evidențele contabile și fiscale. Exemplu de documente care pot justifica acest eveniment: referat prin care se motiveaza necesitatea acestei actiuni, invitații, procese verbale încheiate, contracte încheiate, note de negociere, oferte, etc.

  • Exemplu privind modul de determinare al cheltuielilor de protocol deductibile (prag de 2%): se stabilește valoarea cheltuielilor de protocol (100 lei). Din totalul veniturilor realizate (2.000 lei) se scad cheltuielile totale (900 lei), exceptând cheltuielile de protocol (1.000-100=900 lei), iar rezultatului obținut se aplică 2% (2.000-900=1.100*2%=22 lei). Suma obținută reprezintă suma cheltuielilor de protocol deductibile din totalul lor.
  • Exemplu privind modul de calcul al TVA-ului colectat în cazul achiziției de cadouri partenerilor: se efectuează cheltuieli cu cadourile acordate celor 3 asociați în valoare de 120 lei, pentru fiecare 20 lei care depășesc pragul de cheltuială, se calculează TVA aferent, se facturează și se colectează.

În concluzie, masa oferită partenerilor de afaceri nu este echivalentă cu oferirea de cadouri individuale, astfel încât să se poată stabili depașirea plafonului de 100 lei, exclusiv TVA, aferentă unui partener.

Observație: În cazul microintreprinderilor NU EXISTĂ LIMITĂRI de tipul celor de mai sus. Aceste societăți datorează un impozit de 3% din veniturile obținute, nivelul cheltuielilor neinfluențând acest indicator. Oricum, trebuie manifestată prudență în înregistrarea acestor cheltuieli, deoarece o entitate poate trece de la microintreprindere la impozit pe profit în cursul anului, ceea ce înseamna că trebuie să țină cont la calculul impozitului pe profit de limitele de deducere prezentate.