Ce sunt dividendele? Cum sunt plătite și taxate?

Ce sunt dividendele?

Dividendele sunt distribuite și împărțite din profitul societății către asociații acesteia. Cum multe firme mici sunt deținute și conduse în general de doar câteva persoane, care sunt angajați pe respectiva firmă și acționari, este important să facem diferența dintre cele două roluri. Directorii conduc afacerea și sunt plătiți cu un salariu pentru munca depusă. Aceste costuri sunt cheltuieli și sunt scoase din profit înainte de impozitare. Pe de altă parte, în general, acționarii nu se implică direct în conducerea afacerii și așteptă din partea conducerii să le transmită diferite rapoarte financiare din care reies date cu privire la profiturile firmei. Este important să subliniem faptul că dividendele disponibile sunt limitate de profiturile disponibile.

Dividendele sunt calculate ca întreg și apoi se împart între acționari în funcție de proporția acțiunilor pe care le dețin fiecare. De exemplu, în cazul în care un acționar deține 30% din acțiunile companiei, acestea vor primi 30% din fiecare distribuire a dividendelor.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Cum se taxează dividendele?

O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende către bugetul de stat. Începând cu 1 ianuarie 2016, impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut — asupra veniturilor din dividende distribuite.

Impozitul este zero dacă persoana juridică română care primește dividendele deține, la plata plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de un an împlinit.

O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană fizică română are obligația să rețină la sursă impozitul de 5% asupra dividenului brut distribuit. Declararea și plata impozitului este în sarcina persoanei juridice. Contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de către organul fiscal în anul următor celui în care au fost realizate dividendele, prin aplicarea cotei de 5,5% asupra venitului brut.

În 2016, persoanele care realizează venituri din dividende nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din salarii, pensii, din activități independente, din activități agricole, și alte surse, indemnizații de șomaj, pentru creșterea copilului, ajutor social.

Cum se distribuie dividendele?

Dividendele pot fi distribuite doar după aprobarea situațiilor financiare anuale, niciodată în timpul exercițiului financiar. Valoarea dividendului este fixată de Adunarea Generală a Asociaților, care trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe an și în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

De reținut că nici un act normativ nu va impune să distribui intreg profitul. Aceste sume de bani pot să rămână în conturile societății pentru alte scopuri, de exemplu cheltuieli curente sau investiții.

Potrivit legislației în vigoare, dividendele nedistribuite se prescriu în trei ani.