Echipa Contazen
Echipa Contazen în Utile

Înființare SRL-D: toate informațiile de care ai nevoie

Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant (SRL-D) este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți. SRL-D poate fi înființat doar de persoanele fizice care nu au fost, sunt asociați și/sau administratori în SRL, SA. SRL-D se poate înființa de persoanele fizice care au avut sau au PFA, ÎI, AF.

Avantaje SRL-D

Ai o serie de avantaje faţă de un SRL normal sau un PFA:

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

 • plata taxelor de înființare la Registrul comerțului sunt amânate până la expirarea statutului de debutant;
 • poți obține finanțare de la Statul român de maxim 10.000 euro nerambursabili;
 • garanții acordate pentru credite — 80% din valoarea acordată, în limita a 100.000 euro;
 • scutirea de la plata pensiei de către angajator pentru până la 4 angajați.

Obligații SRL-D

Pe lângă obligațiile unei SRL, SRL-D vine cu o serie de obligații specifice:

 • în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la înregistrare, trebuie să înştiinţezi Oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie al AIPPIMM în a cărui rază de competenţă ai sediul social;
 • să angajezi cel puțin 2 salariați pe perioadă nederminată — doar dacă soliciți finanțare;
 • să depui la AIPPIMM situațiile financiare semestriale și anuale, precum și un raport semestrial de progres;
 • trebuie să reinvestești anual cel puțin 50% din profit.

Când pierzi statutul de debutant?

Statutul de SRL-D se pierde la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la înființare. În termen de 45 de zile lucrătoare, de la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la înființare, se procedează la schimbarea denumirii din SRL-D în SRL. Tot la această dată se plătesc și taxele de înfiițare la Registrul Comerțului.

Statutul de debutant se mai poate pierde:

 • la data când SRL-D încetează activitatea voluntar sau când este declanșată procedura de insolvență;
 • la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenției unei obligații fiscale neîndeplinite;
 • la data depunerii situației financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins 500.000 euro.

Atenție! Dacă se pierde calitatea de SRL-D înainte de expirarea celor 3 ani de la înființare, CAS-ul scutit de angajator trebuie achitat retroactiv.

Bine de știut

La înființarea societății se pot alege doar 5 grupe de coduri CAEN a 3 cifre. În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Ajutorul financiar nerambursabil de 10.000 euro reprezintă o contribuție de 50% din partea Statului român. Cealaltă parte de 50% poate fi acoperită din credit, venituri din afacere, economii personale.

Află mai multe despre: